Tegn på tryg tilknytning:
 
Du er klar over dine behov og udtrykker dem direkte. Du er ikke bange for at være alene og kan forlade et forhold der er usundt. Du kan forblive nærværende (med dig selv) i kontakt med andre. Du har sund balance mellem opmærksomhed på dig selv og på andre. Du har god indlevelsesevne. Du kan tilgive, sætter ord på problemer og tager konflikter op i forholdet, når det er påkrævet. Du affinder dig ikke med dårlige situationer og ved at du fortjener at blive behandlet ordentligt. Du reagerer modent i relationer og lader dig ikke overmande af følelser, fornuft eller instinktive reaktioner.
 
Tegn på utryg undvigende tilknytning:
 
Du er ofte eneboer, går dine egne veje og er meget privat. Du nedtoner (ubevidst) betydningen af forhold til andre. Du lever i hovedet og kan have svært ved at mærke din krop. Du har svært ved at udtrykke følelser og behov og undertrykker eller udsætter dem hellere end at tage dig af dem. Du er bange for at savne eller længes, da det er overvældende sårbart. Du kan overbevise dig selv om at du har det bedst alene og ikke har brug for andre. Du har svært ved at rumme andres følelser. Du forbinder følelser med svaghed. Du møder først for alvor problemer når du går ind i betydningsfulde kærlighedsforhold.
Selvbilledet, for personer med undvigende tilknytning er: Uafhængighed, selvstændighed, selvbestemmelse og fornægtelse af at være sårbar.
Nærhed overfor andre aktiverer frygt for at blive opslugt og kvalt, og denne frygt giver næring til den undvigenes (ubevidste) strategi - at holde følelsesmæssig afstand til andre for ikke at komme til at mærke afhængigheden af dem.
 
Tegn på utryg ambivalent tilknytning:
 
Du prioriterer andre højere end dig selv og er overfokuseret på andre og deres behov. Du har vedvarende angst, frustration eller fortvivlelse i kærlighedsforhold. Du kan have besættende og overoptagede tanker om din partner - eller om hvad andre tænker om dig. Tanker der kværner igen og igen i dit hovede. Du kan frygte (ubevidst) at dine behov fører til nederlag - at andre vil skubbe dig væk hvis du udtrykker behov. Du nøjes med det der er til rådighed i stedet for at bede om det du virkelig har brug for. Du er ivrig efter at behage - også selvom det kan skade dig selv. Du har ofte korte(re) forhold og mister nemt dig selv i forhold. Du forveksler længsel og kærlighed - du tror kun du elsker hvis du savner. Lavt selvværd og en oplevelse af indre tomhed er også forbundet med denne tilknytning. Du længes efter kærlighed og omsorg fra andre og når du får den har du svært ved at tage imod.
Selvbilledet, for personer med ambivalent tilknytning er: Hjælpeløshed og uselvstændighed.
Nærhed overfor andre mennesker aktiverer frygt for at blive forladt og alene, hvilket giver næring til den ambivalentes (ubevidste) strategi - at behage andre og tilsidesætte sig selv, for ikke at mærke smerten ved at blive efterladt alene tilbage.
 
Tegn på utryg desorganiseret tilknytning:
 
Du kan have meget svært ved tvetydighed. Hvis der er uklarhed og rod, skaber det uro i dit indre og medfører ofte vredes eller panikudbrud. Du kan have svært ved at være tilstede i nuet. Du kan være dårlig til at passe på dig selv - både fysisk og psykisk. Du har et indre kaos og kan eksempelvis være bange for at blive vanvittig / sindsyg. Du rækker ud efter kærligheden - du bliver skræmt - du trækker dig eller angriber - og du bliver først rolig igen når der er afstand,- for derefter at starte forfra igen med at række ud.... Du kan opleve at være forvirret i forhold og have svært ved at finde ud af, hvad der foregår.
Dorte Malthe Christensen | Hammershusvej 43 st tv, 8210 Aarhus V  | Tlf.: 2041 6259