Carl Gustav Jung (1875-1961) schweizisk læge og psykiater og ophavsmanden bag skyggeteorien. 
 
Skygger er ubevidste - altså noget vi ikke er bevidste om. Der er personlige skygger - som hører sig til det enkelte menneske og kollektive skygger, som hører samfundet til. 
 
Skygger er de sider vi benægter i os selv og for omverdenen. Det er sider vi ubevidst har fortrængt i vores bestræbelse på at være gode, elskværdige, perfekte mm.
 
Når vi møder disse sider hos andre, det kan være i form af selvoptagethed, vrede, løgn, egoisme, grådighed, respektløshed med videre, udløses vores fordømmelse.
 
Vi tager afstand og kan pudse vores egen glorie, for SÅDAN er jeg ihvertfald ikke. 
 
Hvordan opstår disse skygger?
 
Alle mennesker bliver født med et sundt følelsessystem. Vi elsker og accepterer os selv fra fødslen. Vi vurderer ikke hvilke dele af os selv der er rigtige eller forkerte. Vi hviler i vores værens helhed, lever i nuet og udtrykker os frit.
 
Efterhånden som vi bliver ældre, lærer vi af de mennesker vi omgiver os med. De fortæller os hvordan vi skal handle / agerer, hvornår vi skal spise, hvornår vi skal sove og vi begynder at kunne skelne.
Vi lærer hvilken adfærd der giver accept og hvilken der fører til afvisning.
 
Vores personlighed bygger på de ting vi finder ud af er acceptable i vores familiesystem, kultur og samfund. 
En del af at lære socialiceringen ER at lære hvad man må og ikke må (grænser) og er ikke at komme udenom.
 
Grundet det, mister vi gradvist forbindelsen til vores autentiske selv og begynder at leve vores Ego. 
Ego er vores bevidste del - jeg er dygtig, god, student, hjælpsom, rummelig mm. 
Skyggen er det modsatte af Ego - altså alt det vi ikke ved - det ubevidste.
 
Hvis jeg f.eks. ser mig selv som utrolig hjælpsom, kan jeg have lagt egoisme i skyggen - altså noget jeg ikke tror jeg selv er.
Jeg vil derfor kunne reagerer voldsomt, når jeg møder mennesker med træk der for mig virker egoistisk.
 
Skyggeteorien handler om at integrerer de sider vi har fraspaltet i os selv, for at blive det hele menneske vi kom til verden som og som vi længes efter at finde tilbage til.
 
Det menneske der elskes for den det ER (selvværd) og ikke for hvad det GØR (selvtillid).
Dorte Malthe Christensen | Hammershusvej 43 st tv, 8210 Aarhus V  | Tlf.: 2041 6259