Første skridt til al forandring er; bevidstgørelse.
 
Formålet med terapi er, at skabe bevidsthed på tanker, følelser, kropsfornemmelser og adfærdsmønstre, der måtte spænde ben for en.
 
At blive bevidst om mønstre giver mulighed for at ændre og forholde sig anderledes til disse og derved få større forståelse og accept af sig selv og de forskellige måder at reagerer på.
 
De fleste mennesker længes efter at komme hjem, hvor der er plads og rum til at være SIG, med alt man ER. 
Dette rum vil jeg gerne give. 
 
Rummet hvor man kan være med sine følelser, tanker og sansninger, så man kan (gen)skabe kontakten med sit indre liv og lære sig selv at kende - derfra.
 
Da jeg af egen erfaring ved hvor betydningsfuldt nærværet er, for at vejen til fordybelsesprocesser kan banes, er nærvær det bærende element i terapien hos mig.
 
Individuel terapi og parterapi tilbydes i lokale i Århus Nord.
 
Jeg arbejder under tavshedspligt og modtager løbende supervision.
 
Velkommen!
 
 
"Vi søger de svar vi tror vi mangler. Men det vi mangler er spørgsmål, som kaster lys over de svar, vi allerede har".
Dorte Malthe Christensen | Hammershusvej 43 st tv, 8210 Aarhus V  | Tlf.: 2041 6259