Første skridt til al forandring er; bevidstgørelse.
 
At blive bevidst om adfærdsmønstre, der afstedkommer bestemte følelser, tanker og kropsfornemmelser giver mulighed for at ændre og forholde sig anderledes til disse og derved få større forståelse af bagvedliggende motiver og forskellige måder at reagerer på. 
 
Da du er den der kender dig selv bedst, er du også den der bedst kan hjælpe dig. 
For at du kan gøre det, har du brug for hjælp fra et / andre menneske du har tillid til, som kan hjælpe dig.
 
De fleste mennesker længes efter at komme hjem, hvor der er plads og rum til at være SIG, med alt man ER. 
Dette rum vil jeg gerne give dig. 
 
Rummet hvor du kan være med dine følelser, tanker og sansninger, så du kan (gen)skabe kontakten med dit indre liv og lære dig selv at kende - derfra.
 
Da jeg af egen erfaring ved hvor betydningsfuldt nærværet er, for at vejen til fordybelsesprocesser kan banes, er nærvær det bærende element i terapien hos mig.
 
Individuel terapi i lokale i Århus Nord eller walk and talk ved skov og vand.
Under COVID-19 tilbyder jeg også telefoniske samtaler, hvis det føles bedst for dig.
 
Jeg arbejder under tavshedspligt og modtager løbende supervision.
 
Du er velkommen!
 
 
"Vi søger de svar vi tror vi mangler. Men det vi mangler er spørgsmål, som kaster lys over de svar, vi allerede har".
Dorte Malthe Christensen | Hammershusvej 43 st tv, 8210 Aarhus V  | Tlf.: 2041 6259