Hvad vil det sige at være autentisk?
 
At være autentisk betyder at være den man virkelig er. Dvs. at stå ved de behov man har, det man føler og mærker og agerer ud fra det sted, også selvom det kan betyde, at man kan blive afvist af andre og komme til at stå alene.
Man er tro mod sit oprindelige væsen og lader ikke andres meninger forstyrre det der føles som rigtigt eller forkert for een.
 
Autenticitet er ikke at have meninger om hvad man bør og burde (det er egoét). Autenticitet kommer fra et dybere sted, som noget der mærkes.
 
Når noget mærkes eller føles godt eller skidt kan man være sikker på at det handler om hvorvidt "dette" er i overensstemmelse med ens indre værdier og den man virkelig ER.
Når du mister forbindelsen med din indre stilhed, mister du forbindelsen med dig selv.
Når du mister forbindelsen med dig selv, fortaber du dig i verden.
 
- Eckhart Tolle
Dorte Malthe Christensen | Hammershusvej 43 st tv, 8210 Aarhus V  | Tlf.: 2041 6259